OSSE-möte 1-3 december (SV)

OSSE-möte 1-3 december (SV)

Den 1–3 december bjuder Sveriges utrikesminister in sina kollegor i OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) till ett årligt utrikesministermöte.
​​​​
ENGLISH VERSION

​3 DECEMBER kl.​ 10.30
Den återstående OSCE-​hanteringen sker i mindre skala och flygplatsen återgår under dagen successivt till normaldrift. Polisen har släppt på de avspärrningar som funnits på landside. Vägtrafiken till och från flygplatsen förväntas fungera normalt. //APOC Supervisor


Det är ett stort​ möte och det genomförs på konferenscentret Scandinavian XPO vid Arlandastad, i flygplatsens omedelbara närhet. 

Omkring 600 delegater från 57 medlemsländer deltar och eskorteras till och från mötet under dessa dagar. Vid dessa tidpunkter stoppar polisen vägtrafiken till och från delar av flygplatsen, ibland helt kort, ibland under flera timmar.  

 

Mötets påverkan på flygplatsen

​Allmänt

 • Många detaljer kring påverkan är ännu oklara och mycket kommer att fortsätta vara oklart hela tiden, av säkerhetsskäl.
 • Swedavia bistår polisen genom att på olika sätt minimera väg- och gångtrafik inom delar av flygplatsen. De begränsningar eller avvikelser från normal verksamhet som beskrivs är direkt kopplade till planerade åtgärder från polisens sida. Däremot är det inte möjligt att ange exakta tider och platser för avstängningar.
 • Vi ber alla - företag och medarbetare - att utgå från att de begränsningar vi beskriver är de som gäller. Låt sedan eventuella lättnader i avstängningar, stopp i trafiken, stängda genvägar och liknande bli en glad överraskning.
 • Om du eller dina medarbetare har jobb som är viktiga för flygplatsdriften – chansa inte de här dagarna. Ta tåget om ni kan och välj de vägar och gångvägar som rekommenderas. Lyssna på uppdateringar om trafiksituationen!
 • Medarbetare som kan utföra sitt arbete hemifrån kan förstås med fördel göra det de här dagarna.​

Flygtrafiken/information till resenärer

 • Alla inblandade arbetar hårt för att händelsen inte ska påverka flygplatsens förmåga att bedriva normal verksamhet.
 • All information ni läser här – vad man ska tänka på för att komma till flygplatsen och sitt flyg utan att påverkas av stopp i vägtrafiken – behöver förmedlas till resenärer i alla kanaler. Flygplatsen och polisen sprider informationen brett, men vi behöver också hjälp från flygbolag och researrangörer som har möjlighet att nå sina direkt berörda kunder.

​Vägtrafiken på landside

 • Vägtrafiken kommer att påverkas kraftigt i samband med avstängningar och stopp i trafiken.
 • Det går att åka till och från flygplatsen med egen bil, buss eller taxi, men det kommer under vissa tidsperioder ske på alternativa vägar med uppmaning att följa orange skyltning och det kommer att ta längre tid än vanligt.
 • Enklaste sättet att ta sig till och från Arlanda dessa dagar är med tåg.

Gångvägar

 • Gångtunneln och gångvägen från flygplatsens östra delar (nära Swedaviahuset) kommer att vara öppen. Däremot kan den bara nås från terminalerna 2 och 4, ej från Skybridge eller Terminal 5.
  ​Se karta som visar den tillfälliga gångvägen till tunneln
 • Detta gäller dig som ska gå eller cykla från terminal till Grind 1, Gate Gourmet, Polishuset, Swedaviahuset och övriga arbetsplatser i det området.

Bussar

Taxi

 • Taxi till och från Terminal 2 fungerar som vanligt.
 • Avgående taxi från Terminal 5 på ankomstplanet fungerar, men med utfart via terminalerna 2 och 4.
 • Vid de tillfällen trafiken på Arlandaleden stoppas flyttas ankommande taxi till Terminal 2.
 • Resenärerna har möjlighet att åka Arlanda Express kostnadsfritt mellan terminalerna.​

Terminaler

 • Verksamheten inne i de terminaler som är i drift fungerar som vanligt.  
 • Terminal 2 och 5 används för flygtrafik, Terminal 4 landside används för busstrafik.

Parkeringar

 • Personalparkering/Långtid P2 Beta med tillhörande bussar till terminal är öppen och fungerar som vanligt. Bussarna går med 10-minuterstrafik.  Var gärna ute i god tid, bussturen kan ta längre tid än vanligt.
 • Parkeringarna vid terminalerna 2 och 4 är öppna och fungerar som vanligt.
 • När Arlandaleden är stängd går det inte att komma till eller från p-husen vid
 • Terminal 5; P51 och P53 eller parkeringar P56 och P57.
 • Hämta/lämna-parkeringen vid Terminal 5 påverkas under vissa tider. Då omdirigeras denna trafik till Terminal 2.
 • P57, nära Swedaviahuset, får en längre gångväg till terminal. Vid gångtunneln måste man svänga vänster mot Terminal 4 och gå in i terminalsystemet den vägen.​

Sky City

 • Verksamhet uppe i Sky City eller i Skybridge påverkas ej.
 • Leveranser till byggnaden som normalt sker till lastkajen planeras om.
 • Sky Citys huvudentré mot gatan förblir öppen, däremot går det inte att lämna byggnaden via Skybridge förbi Clarion. 
 • Pelargången längs byggnaden mellan terminalerna 4 och 5 är öppen för gående
  – därmed också vägen till ExpressCare som har entré från utsidan.  
 • Sky City-garaget är stängt för infart. Vid utfart kan det bli långa väntetider.
 • Utfarten kan under vissa tider dirigeras av polis via annan utfart mot Mistralleden.

Office One

 • Uppmaningen för personer som jobbar i området är fortfarande att jobba från annan plats om det inte är absolut nödvändigt att befinna sig där.
 • Om någon måste in i Office One är polisens instruktion att de ska använda gångvägen/tunneln från Terminal 4, gå längs Office Ones fasad och in genom huvudentrén runt hörnet.
  Se karta:​​Tillfällig_gångväg_OfficeOne.pdf
 • Ge akt på avspärrningar och följ polisens instruktion på plats. 
 • Polisen kan ta några få personer via Skybridge över till Office One. Dessa personer kan inte använda övergångsstället utan ska istället gå över gatan så nära nerfarten till Sky City-garaget som möjligt.
 • Under vissa perioder kan väntetider i Skybridge uppstå innan klartecken ges för att gå över gatan.
 • Inga namnlistor krävs.       ​

Tornet

 • Här finns en namnlista sammanställd av arbetsgivarna i tornbyggnaden för de aktuella dagarna. Endast personer på listan släpps in, inga spontana besök är aktuella. 
 • Passage till tornet ska ske från Terminal 5, gångbanan från parkeringskassan/service center, ej från Skybridge. ​Erfarenheter från dag 1 visar att det går att röra sig i området och gå via Skybridge vid längre tider utan eskorter.

Polishuset - provisoriska pass

 • Gränspolisen uppger att provisoriska pass kommer att kunna ställas ut under de aktuella dagarna. Däremot omfattas polishuset av avspärrningar under tider där det går eskorter. Det kan alltså ta mycket längre tid än vad man kanske hade planerat från början. 

Byggprojekt

 • Inga tunga lastbilstransporter till och från byggen under tiden 1 december klockan 12.00 till 4 december klockan 07.00.
 • Inga sprängningar 1–3 december.​
 • Checkpoint har stängt bokningar i LogNet för 1–3 december.
 • Inga kranarbeten under tiden 1 december klockan 12​.00 till 4 december klockan 07.00.​
 • CGM, central godsmottagning, kommer att fungera med vissa ändringar av framkörningstider på landside och airside.​​

Brytpunkt

Flygplatsens brytpunkt, samlingsplatsen för blåljusfordon vid en händelse, flyttas tillfälligt under tiden 30 november - 5 december. Se AI-377-2021 


Kommunikation
​​

Skriv ut