Runway Race 2021

Runway Race 2021

Nu är det dags för anmälan till 2021 års Runway Race på Malmö Airport.

​​​​​Loppet har två löparklasser på cirka 3 och 6 kilometer samt en promenadklass som är ungefär 3 kilometer lång.

Tid: tisdagen den 14 september 2021, klockan 10.30*

Bansträckning: delar av Runway 17/35 och/eller Runway 11/29 samt taxibanor
(styrs av aktuell flygtrafik)

Vilka kan delta?
För att få delta i loppet ska ditt företag ha verksamhet på flygplatsen eller så studerar du på Entry Point North.

Priser delas ut till bästa prestation dam och herr i båda löparklasserna plus att en mängd fina priser lottas ut bland alla deltagare.

Samla dina kollegor för några trevliga timmar tillsammans. Varmt välkomna!​

Anmäl dig här

Anmälningsavgiften går oavkortat till Röda Ko​rset.​

Praktisk information till dig som ska delta

Information inför Malmö Airport Runway Race 2021 

*Med reservation för förändringar i flygtrafiken eller ändrade riktlinjer från Folkhälsomyndigheten gällande covid-19  - dessa kan leda till att loppet ställs in.

#runwayracemalmoairport​

Runway Race 2021


It’s time to sign up for this year’s Runway Race at Malmö Airport.

The race has two running categories, about 3 or 6 kilometers, and a walking category that is about 3 kilometers.

Time: Tuesday, September 14, 2021, 10:30 a.m.* 
Place: Parts of Runway 17/35 and/or Runway 11/29 plus taxiways (to be determined by air traffic at the time).

Who can participate?
To take part in the race, your company must have operations at the airport or you study at Entry Point North.

Prizes will be awarded for the best performance by a woman and a man in the two running categories, plus a lottery will be held with all kinds of nice prizes to be handed out among the participants.

Get your colleagues together for a few pleasant hours – we look forward to seeing you there.

Register here

The registration fee will be donated to the Red Cross.

*Subject to changes in air traffic and amended recommendations from the Public Health Agency of Sweden regarding Covid-19, which could cause the race to be cancelled.

#runwayracemalmoairport​
Skriv ut