Vid kris

Vid kris

Vid händelser på Stockholm Arlanda Airport som kan utgöra allvarlig fara för verksamheten på flygplatsen, eller hot om sådana händelser, är behovet av samverkan och samordning stort.

På sidorna under rubrik Vid kris hittar du olika manualer och instruktioner för krishantering på flygplats.

Mer information
Skriv ut