Kontakt vid kris

Kontakt vid kris

Vart vänder du dig när olyckan är framme? Här finns svaren i form av telefonnummer av larm- och tipskaraktär.

Polisen Arlanda

Vid akuta ärenden, ring 112 och begär Polis.

Andra polisärenden: 114 14

Ambulans och räddningstjänst

Ring 112. Uppge ditt namn, exakt var du befinner dig samt vad det gäller.

OBS! Informera också Ledningscentralen (LC): 010-109 66 66
och APOC Supervisor (fd ADM): 010-109 13 00 om att ambulans är tillkallad. De kan underlätta en snabb hantering vid ambulansens ankomst. ​

Vakthavande flygplatsansvarig samt vakthavande säkerhetsansvarig

APOC Supervisor (fd ADM) kontaktas bland annat vid alla former av störningar i t ex passagerarflöden, säkerhet och drift samt större störningar i allmänhet och ska informeras om arbetsplatsolyckor och händelser som i övrigt kan ha ett massmedialt intresse. Leder och koordinerar flygplatsens minutoperativa insats vid större händelser.

Tel. 010-109 13 00

Ledningscentralen (LC)

Till LC ringer du om du vill rapportera överträdelser gällande säkerhet och om du har frågor gällande tillträde till behörighetsområden.
Tel. 010-109 66 66

Felanmälan

Felanmälan av el, vatten, ventilation, hissar mm
Tel. 010-109 66 00

Arlanda Service Center

Behörighetshandlingar
Tel. 010-109 66 50 (telefontid kl. 9-16 vardagar)
E-post: servicecenter.arn@swedavia.se

ATOS (Airport Technical & Operative Supervisor)

Har det övergripande minutoperativa ansvaret för de tekniska anläggningarna på flygplatsen.
Tel. 010-109 15 10

Tullverket Arlanda

Tullärenden
Vakthavande befäl, tel. 08-456 66 20
Tips rörande smuggling, ring 112 och begär Tullen.

Läs mer om
Skriv ut