Händelserapportering

Händelserapportering

På grund av störningar i avvikelsehanteringssystemet QOMS har det varit svårt att rapportera i systemet.  För att rapportera behöver du trycka på ctr+F5 (uppdaterar sidan) innan du börjar skriva din rapport.
​​Rapportera händelseOccurrence report (in English) 

​​
Händelserapportering (tidigare benämnt avvikelserapportering) - ej att förväxla med Felanmälan - kan göras av personal verksam på flygplatsen. Rapporterna tas om hand av Occurrence Reports Swedavia (ORS).

En händelse kan vara något som påverkar flygsäkerheten eller flygplatsdrift medan en felanmälan kan vara en trasig belysning eller en stillastående rulltrappa eller hiss.

Varför rapportera händelser?

Syftet med händelserapportering är att säkerställa att oönskade händelser/avvikelser som inträffar på flygplatsen omhändertas och inte sker igen. Rapportering ska med enkla rutiner ge:

 • snabb information om förhållanden som påverkat eller kan påverka flygsäkerheten, flygplatstjänsten eller flygplatsens miljöpåverkan
   
 • underlag för åtgärder avsedda att höja flygsäkerheten, förbättra funktioner eller minska miljöpåverkan
   
 • underlag för åtgärder avsedda för verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar.

När ska händelserapport skrivas?

Händelserapport skall omedelbart lämnas vid:

 • händelse som medfört eller kunnat leda till störningar i flygsäkerhet och/eller brukbarhet, eller i övrigt inneburit avvikelse från planlagd eller beordrad verksamhet
   
 • Funktionsfel på material (ej ren felanmälan, se ovan)
   
 • miljöolycka eller brott mot miljövillkor
   
 • bristfälligt eller felaktigt handlande av person
   
 • personskada eller förhållande som skulle kunna orsaka personskada
   
 • annat förhållande som inverkat störande på flygplatstjänsten

Omedelbart innebär att den enskilde medarbetaren under det aktuella arbetspasset, ska ha rapporterat den aktuella händelsen i flygplatsens händelserapporteringssystem.

Rapportörens åtgärder

Flygplatspersonal som iakttar/upplever händelse enligt ovan ansvarar för att rapport skrivs och rapporteras in i flygplatsens händelsehanteringssystem:

 • För externa aktörer - via flygplatsens extranät
   
 • För Swedaviamedarbetare - via Swedavias intranät (välj rätt flygplats)

OBS! Skriv en (1) rapport per händelse.

Dina kontaktuppgifter kommer att vara integritetsskyddade och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR):

 • Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet
   
 • Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in
   
 • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för
   
 • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter Swedavias Integritetspolicy


Kontakt
E-post: occurrencereports@swedavia.se

Postadress: Swedavia AB, Stockholm Arlanda Airport, Occurrence Reports Swedavia, 190 45 Stockholm Arlanda​

Skriv ut