Kontakt vid kris

Kontakt vid kris

Det är denna sida du gärna ska läsa innan det händer.

Vart vänder du dig när olyckan är framme? Här finns svaren i form av telefonnummer av larm- och tipskaraktär.

Tullverket

Tullärenden
Vakthavande befäl, tel. 0733-48 37 41
Tips rörande smuggling, ring 112 och begär Tullen.

Polisen

Vid akuta ärenden, ring 112 och begär Polis.

Andra polisärenden och tips, ring 114 14

Övervakningscentralen (ÖC)

Till ÖC ringer du om du vill rapportera överträdelser gällande säkerhet och om du har frågor gällande tillträde till behörighetsområden.

Telefon: 010-10 963 42

Airport Duty Manager (ADM) Swedavia

Kontaktas bland annat vid alla former av störningar på flygplatsen, säkerhet samt informeras om arbetsplatsolyckor.

Kontaktas via Övervakningscentralen telefon 010-10 963 42 (dygnet runt)

Ordercentralen( Swedavia)

Handhar all felanmälan och beställningar av tekniska arbeten på flygplatsen. Till Ordercentralen ringer du om det är problem med till exempel el, vatten, ventilation eller mark- och byggfrågor.

I Ordercentralen ingår också det övergripande minutoperativa ansvaret för de tekniska anläggningarna på flygplatsen.

Ordercentralen: 010-10 962 00
E-mail msoc@swedavia.se 

Ambulans och räddningstjänst

Ring 112. Uppge ditt namn, exakt var du befinner dig samt vad det gäller.

OBS! Informera också Övervakningscentralen (010-10 963 42) om att ambulans är kallad.

Skriv ut