Beställning av Chroma AODB

Beställning av Chroma AODB

Chroma AODB (Airport Operational Database) är Swedavias databas som används på Swedavias alla flygplatser.

AODB är flygplatsernas informationscenter och innehåller uppgifter om alla flygningar samt övrig flygrelaterad information. AODB används av både Swedavia och externa parter för att planera och agera under det operativa dygnet. För att beställa tillgång till Chroma AODB, fyll i formuläret nedan.

 

Skriv ut