Res kollektivt till jobbet

Res kollektivt till jobbet

Att resa kollektivt ger en stor miljönytta och dessutom går det oftast snabbare att åka kollektivt under rusningstider. Det finns flera sätt att åka kollektivt till Landvetter. Flera kollektivtrafikoperatörer ger rabatt till anställda på flygplatsen.

​​​​ miljotag.jpg

På den här sidan samlar vi information kring kollektivtrafik och medarbetarnas resor till och från jobbet.

Planera resan via ResRobot

Med ResRobot hittar du resvägar och marktransporter till Landvetter – enkelt och smidigt!

Sök din resa (nytt fönster)

Sök även din resa på www.vasttrafik.se eller ladda ner Västtrafiks app.

Arbetspendling med Flygbussarna till och från Landvetter Airport med Västtrafikkort

Flygbussarna och Västtrafik samarbetar för att göra dina resor till och från jobbet enklare. Sedan 1 juni 2015 kan du som arbetar på Landvetter flygplats resa med Västtrafiks periodkort på Flygbussarna.

Förutsättningen är att du kan visa en badge eller ett intyg från arbetsgivare som har sin verksamhet på Landvetter Flygplats.

 • Med badge avses Swedavias behörighetshandling för flygplatsen.
 • Om du istället använder intyg skall detta vara utfärdat av din arbetsgivare och innehålla följande information:
  • Namn och personnummer för personen som intyget gäller.
  • Utfärdande företag samt vem som har utfärdat intyget inklusive kontaktuppgifter och giltighetstid.

Saknar du badge/intyg kommer du inte kunna resa med ditt västtrafikkort eller erhålla personalrabatt.

Följande periodkort från Västtrafik gäller tillsammans med behörighetshandling på Flygbussarna:

 • Zon A+B
 • Zon A+B+C​

Att tänka på:

 • Skolkort och fritidskort gäller ej.
 • Perioden måste vara aktiverad innan du stiger på. Flygbussarna kan inte sälja nya perioder ombord. För mer information om Västtrafiksbiljetter och för att hitta närmaste ombud, se www.vasttrafik.se
 • Personalresande äger ej rätt till prioriterad ombordstigning.

Har du frågor eller synpunkter kring informationen ovan är du välkommen att kontakta Flygbussarna direkt på telefonnummer 0771-515252.

Flygbussarna (nytt fönster)

Swebus Express (nytt fönster)

Nettbuss (nytt fönster)

Cykelparkering

Det går utmärkt att cykla till och från Landvetter. Cykelväg finns från Härryda fram till flygplatsen. Parkering för cykel finns utanför ingången.

Laddningsplatser

Laddningsplatser finns tillgängliga för personal.

Skriv ut