Regler och allmänna villkor

Regler och allmänna villkor

​Regler och allmänna bestämmelser för personalparkeringskort (KeyCard).
 1. ​​Kortinnehavaren 

  1. Kortinnehavaren måste personligen kvittera ut p-kortet och i samband med detta verifiera sin identitet med badge eller legitimation. 

   1. Kortinnehavaren är personligt ansvarig för p-kortet och att det inte missbrukas. P-kortet får inte lånas ut till kollegor, familj eller vänner.

  2. Missbruk av p-kort resulterar i spärrning av kortet. Vid upprepat missbruk avslutas tillståndet för p-kortet. 

 2. ​​​Avgifter 

  1. ​​​​En avgift á 100kr erläggs vid borttappat p-kort. 

  2. En serviceavgift á 50kr erläggs i utfartsbommen vid glömt p-kort. 

 3. Fordon 

  1. ​Personalparkeringen får inte nyttjas till privata resor. 

  2. Fordonet som parkeras får inte vara belagt med körförbud eller vara avställt. 

 4. Personalparkering 

  1. ​Det är endast tillåtet att parkera på de parkeringsområdet som är angivet på p-kortet.

 5. Avslut  

  1. Uppsagt p-kort återlämnas till informationsdisken, vid ej återlämnat p-kort debiteras kortinnehavaren 500kr. 

​Användarinstruktioner KeyCard  

 1. ​Kör fram mot bommen. 

 2. Håll upp kortet mot läsaren på infartsautomaten i ett par sekunder, inringat med rött på bilden.  OBS! Kortet skall ej stoppas in i automaten utan bara hållas tryckt emot läsaren!  

 3. Bommen öppnas.  

 4. Kör in och parkera. 

Vid utfart sker samma tillvägagångssätt.  
Vid problem, tryck på knappen markerad med en telefonlur för kontakt med vår kundtjänst. 

parkeringsautomat-1.jpg parkeringsautomat-2.jpg

​Karta över parkeringsområden/Map of designated parking areas Landvetter airport:

parkeringskarta.jpg

Skriv ut