Leveranser till Arlanda flygplats

Leveranser till Arlanda flygplats

Checkpoint Arlanda har som uppgift att registrera och allokera vidare ankommande leveranser och transporter till lämplig godsmottagning. Leveranser kommer att ske regelbundet och till platser godkända av Swedavia via Godsröntgen.

​​​​​​​Alla leveranser Airside skall ankomma till Checkpoint för vidare allokering samt registrering om inte en förbokning via Intra skett. Förbokade leveranser i Intra skall följas upp med ett telefonsamtal där vidare allokering sker. ​


Måndag - Fredag ​06:00 - 15:00
Lördag - Checkpoint stängt Ring 010-1091900 för leverans mellan 06:00-12:00​

Söndag - Stängt​


Kontakt Checkpoint

Starrmossen 115, 190 60 Stockholm/Arlanda

010-109 19 00

Checkpoint.arn@swedavia.se

Godsmärkning

Företaget Företag
Namn Namnsson
Telefonnummer

(Eventuellt GLN-nummer)
Starrmossen 115
190 60 Stockholm-Arlanda

 

Viktigt!

Vänligen notera att det är slutmottagaren eller mottagarenheten som tydligt behöver vara angivet på adresseringen.

("Swedavia AB" eller "Checkpoint Arlanda" utan vidare mottagarinformation är exempel på otydliga adresseringar.)

 

För enklare hantering behöver mottagarenheter och mottagare registrera sig i Intra. Detta kan göras genom att kontakta Swedavia Logistik på e-post logistikledning.arn@swedavia.se med följande information:

  • Namn på mottagaren/mottagarenheten
  • Företag
  • Mejladress för mejlaviseringar
  • (Mobil)Telefonnummer för SMS-aviseringar och/eller kontakt.
  • Var på flygplatsen enheten/personen är verksam.
  • Kundnummer gentemot Swedavia (8 siffror).

Leveranser som ankommer till Checkpoint med bristfällig adressering kan komma att få en längre leveranstid. Leveranser vars mottagare ej kan identifieras kan komma att avvisas.​

 

Godsförpackning

Allt gods adresserat till mottagare på Airside kommer att passera genom en säkerhetskontroll varpå det finns begräsningar i längd, bredd, höjd och vikt. Dessa begränsningar är som följer:

SGM1

Höjd: 175 cm

Bredd: 145 cm

Längd: 200 cm

Vikt: 2000 kg

SGM2

Höjd: 177 cm

Bredd: 149 cm

Längd: 500 cm

Vikt: 2000 kg

 

Gods som överskrider dessa mått måste aviseras i förväg per mejl till Checkpoint Arlanda (checkpoint.arn@swedavia.se) och godset måste vara paketerat och lastat på så vis att en säkerhetskontrollant kan genomföra en manuell sökning av leveransen.​

För snabbast och enklast hantering är gods placerat på EU-pall eller i paket att föredra.

Då godset kommer att hanteras av truck samt komma att passera genom en pallröntgenmaskin är det viktigt att ert gods är ordentligt förpackat med emballage av god kvalitet samt att pallgods är inplastat. Det är att rekommendera att även rullburar är inplastade för att undvika skador.

Gods som ej är förpackat ordentligt med emballage kan komma att bli emballerat utav Swedavia Logistik, detta medför en extra kostnad.

 produktutbud-distrubution-arlanda-2024.jpg

Reklamationer

Ersättning för förlust av eller skada på gods utgår enligt vad som anges i Nordiskt speditörsförbunds allmänna Bestämmelser (NSAB 2015). 

För eventuella försäkringar avseende godsets fullvärde ansvar mottagaren av godset.

Reklamationer av skadat gods anmäls till Swedavia Logistik (logistikledning.arn@swedavia.se).​
  • ​Synlig skada ska noteras omedelbart vid godsets mottagande, på kvittens eller via handdator. Om ingen notering av skada görs vid kvittens så antas godset varit oskadat vid ankomst och ersättning uteblir.
  • Anmälan om dold skada ska göras inom sju (7) kalenderdygn från leveransdatum. Ange skada och innehåll samt dokumentera med bilder. Bifoga även dokumentation som styrker godsets värde.
  • Vid beställning av dyrbara produkter teckna alltid en tilläggsförsäkring där det finns möjlighet till full ersättning vid förlust eller skada.

Kontakt Swedavia Logistik

Checkpoint Arlanda (för leverans- och operationella ärenden)

Telefon: 010–109 19 00, alternativ nr. 1
E-post: checkpoint.arn@swedavia.se

 

Swedavia Logistik (för ärenden gällande Intra, kundfrågor eller administration)

Telefon: 010–109 19 00, alternativ nr. 2
E-post: logistikledning.arn@swedavia.se


Nedladdningsbar information

​Central GodsmottagningReklamationsunderlag CGM
​Central GodsmottagningAnsökan om leveransplatsnummer CGM
​Airport RegulationsG-14-2018 Cen​tral Godsmottagning Arlanda​​
​Transportstyrelsen Rådgivande material kända leverantörer (nytt fönster)    

Skriv ut