Airport Regulations

Airport Regulations

Airport Regulations (AR) är flygplatsens lokala och allmänna regelverk. Samtliga aktörer med verksamhet på Stockholm Arlanda Airport har skyldighet att efterleva och hålla sig uppdaterade om flygplatsens Airport Regulations.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Stockholm Arlanda Airport ger ut lokala regler, Airport Regulations (AR), med stöd av med stöd av EU-kommissionens förordning nr 139/2014. Airport Regulations gäller för alla anställda vid myndigheter, företag och andra organisationer som har sin verksamhet på flygplatsen.

AR är indelad i fyra kapitel: Generell, Airside, Terminal och Länsstyrelsen. Samtliga AR är indelade i kapitlen Allmänt, Trafikalt, Safety, Security, Miljö, Uppföljning och efterlevnad, samt Referens. Under rubriken referens framgår vilken funktion hos Swedavia som är ansvarig för innehållet i respektive AR.​

För att löpande få en avisering om förändringar skall en eller fler inom respektive verksamhet ha en prenumeration. Detta ordnas enkelt genom att ​klicka på länken i högerkolumnen.​​

  
  
Det finns inga objekt att visa i den här vyn av dokumentbiblioteket AR.

  
  
dölj Kategori : Airside ‎(25)
A-01-2013 Luftfartsskydd 2021-03-01.pdfA-01-2013 Luftfartsskydd
A-02-2013 Behörighetsområden 2021-03-01.pdfA-02-2013 Behörighetsområden
A-02-2013_BILAGA Karta behörighetsområden 2020-03-01.pdfA-02-2013_BILAGA Karta behörighetsområden
A-03-2013 Tillträde och skydd av flygplatsen 2021-03-01.pdfA-03-2013 Tillträde och skydd av flygplatsen
A-03-2013_Bilaga Behörighetshandling på Arlanda 2019-07-01.pdfA-03-2013_BILAGA Behörighetshandling på Arlanda
A-04-2013 Säkerhetsansvar för företag och anställda 2021-03-01.pdfA-04-2013 Säkerhetsansvar för företag och anställda 2021-03-01
A-04-2013_Bilaga Checklista för säkerhetssamtal 2021-03-01.pdfA-04-2013_Bilaga Checklista för säkerhetssamtal
A-05-2013 Smittskyddshantering 2022-03-01.pdfA-05-2013 Smittskyddshantering
A-06-2013_Hantering av icke säkerhetskontrollerade flygningar 2017-03-31.pdfA-06-2013 Hantering av icke säkerhetskontrollerade flygningar
A-07-2013 Tillträde i brygghus där passagerarflöde pågår 2021-11-01.pdfA-07-2013 Tillträde i brygghus där passagerarflöde pågår
A-08-2013 Ordningsregler för trafik relaterade till fordon utrustning och arbetsredskap 2022-04-05.pdfA-08-2013 Ordningsregler för trafik relaterade till fordon utrustning och arbetsredskap
A-08-2013_Bilaga  Checklista för daglig egenkontroll av fordon 2021-07-01.pdfA-08-2013_Bilaga  Checklista för daglig egenkontroll av fordon
A-08-2013_Bilaga fordonskarta Airside 2020-11-01.pdfA-08-2013_Bilaga fordonskarta Airside
A-08-2013_Bilaga Stripning fordon och utrustning 2022-03-01.pdfA-08-2013_Bilaga Stripning fordon och utrustning
A-09-2013_Obligatorisk marktjänstoperatör för flygtrafik.pdfA-09-2013 Obligatorisk marktjänstoperatör för flygtrafik
A-10-2013 Taktiskt Trafikforum TTF 2022-03-01.pdfA-10-2013 Taktiskt Trafikforum TTF
A-11-2013 Säkerhetsområden för nav rad och metutrustning 2022-03-01.pdfA-11-2013 Säkerhetsområden för nav rad och metutrustning
A-11-2013_ Bilaga Situationsbilder 2021-11-01.pdfA-11-2013_ Bilaga Situationsbilder
A-12-2013_Bilaga Push-back procedurer 2021-07-01.pdfA-12-2013_Bilaga Push-back procedurer
A-12-2013 Bilaga Riskzoner omkring flygplan och helikoptrar.pdfA-12-2013_BILAGA Riskzoner omkring flygplan och helikoptrar
A-12-2013_BILAGA Tabeller uppställningsplatser 2022-05-11.pdfA-12-2013_BILAGA Tabeller uppställningsplatser
A-12-2013_Flygplansrörelser och uppställningsplatser 2022-04-05.pdfA-12-2013_Flygplansrörelser och uppställningsplatser
A-13-2013 Gränskontroll för animaliska livsmedel och levande djur 2021-11-01.pdfA-13-2013 Gränskontroll för animaliska livsmedel och levande djur
A-04-2013_Bilaga Checklista för säkerhetsprövning 2021-03-01.pdfBilaga A-04-2013_Checklista för säkerhetsprövning
Kontrollista gällande Airport Regulations - Airside_2022-05-11.pdfKontrollista gällande Airport Regulations - Airside
dölj Kategori : Generell ‎(25)
G-01-2013 Grundläggande ansvarsfördelning 2022-03-01.pdfG-01-2013 Grundläggande ansvarsfördelning
G-01-2013 Bilaga Skyddsobjekt skyddsobjektsgräns.pdfG-01-2013_BILAGA Skyddsobjekt skyddsobjektsgräns
G-02-2013 Allmänna ordningsregler 2021-03-01.pdfG-02-2013 Allmänna ordningsregler
G-03-2013 VIP-service 2015-10-31.pdfG-03-2013 VIP-service
G-04-2013 Brandskyddsföreskrifter _2020-11-01.pdfG-04-2013 Brandskyddsföreskrifter
G-05-2013 Kemikaliehantering och sanering av spill 2021-11-01.pdfG-05-2013 Kemikaliehantering och sanering av spill
G-06-2013 Händelserapportering 2022-03-01.pdfG-06-2013 Händelserapportering
G-07-2013 Ombord- och avstigningsinstruktion terminaler 2021-11-01.pdfG-07-2013 Ombord- och avstigningsinstruktion terminaler
G-08-2013 Elektriska installationer och elektriska produkter samt radiosändare 2018-07-01.pdfG-08-2013 Elektriska installationer och elektriska produkter samt radiosändare
G-08-2013 Bilaga 1 Karta för tillståndsansökan och anmälan radiosändare.pdfG-08-2013_BILAGA 1 Karta för tillståndsansökan och anmälan radiosändare
G-08-2013 Bilaga 2 Skyddsområde för EMC.pdfG-08-2013_BILAGA 2 Skyddsområde för EMC
G-09-2013 Avfallshantering 2022-03-01.pdfG-09-2013 Avfallshantering
G-09-2013_Bilaga Karta källsorteringsstationer 2022-03-01.pdfG-09-2013_Bilaga Karta källsorteringsstationer
G-09-2013_Bilaga Källsorteringsguide 2021-03-01.pdfG-09-2013_Bilaga Källsorteringsguide
G-10-2013 Bilaga Återsamlingsplatser 2020-11-01.pdfG-10-2013 BILAGA Återsamlingsplatser
G-10-2013 Utrymning 2021-07-01.pdfG-10-2013 Utrymning
G-11-2013 Alarmeringsskyldighet 2021-11-01.pdfG-11-2013 Alarmeringsskyldighet
G-11-2013_Bilaga Bombhot 2021-11-01.pdfG-11-2013_Bilaga Bombhot
G-12-2015 Samordningsansvar arbetsmiljö 2018-11-01.pdfG-12-2015 Samordningsansvar arbetsmiljö
G-12-2015 Bilaga Allmänna skyddsregler för terminaler byggnader och Sky City (ej bagage) 2016-03-31.pdfG-12-2015_BILAGA Allmänna skyddsregler för terminaler byggnader och Sky City (ej bagage)
G-13-2017 Arbete på flygplats 2022-03-07.pdfG-13-2017 Arbete på flygplats
G-13-2017_Bilaga Hinderbegränsande ytor 2021-03-01.pdfG-13-2017_Bilaga Hinderbegränsande ytor
G-13-2017 Bilaga Markkarta 2017-11-01.pdfG-13-2017_BILAGA Markkarta
G-14-2018 Central godsmottagning (CGM) 2022-03-01.pdfG-14-2018 Central godsmottagning (CGM)
Kontrollista gällande Airport Regulations - Generell 2022-03-07.pdfKontrollista gällande Airport Regulations - Generell
dölj Kategori : Länsstyrelsen ‎(3)
Kontrollista gällande Airport Regulations - Länsstyrelsen 2012-07-05.pdfKontrollista gällande Airport Regulations - Länsstyrelsen
Lst-01-2000 Ordningsföreskrifter 2012-07-05.pdfLst-01-2000 Ordningsföreskrifter
Lst-02-2000 Yrkesmässig trafik 2012-07-05.pdfLst-02-2000 Yrkesmässig trafik
dölj Kategori : Terminaler ‎(10)
Kontrollista gällande Airport Regulations - Terminal 2022-03-01.pdfKontrollista gällande Airport Regulations - Terminal
T-01-2013 Tillträde och skydd av flygplatsen Security Terminaler 2021-03-01.pdfT-01-2013 Tillträde och skydd av flygplatsen Security Terminaler
T-02-2013 Assistans för personer med nedsatt rörlighet PRM 2021-07-01.pdfT-02-2013 Assistans för personer med nedsatt rörlighet PRM
T-02-2013_Bilaga  Alla terminaler med Help Points 2021-07-01.pdfT-02-2013_Bilaga  Alla terminaler med Help Points
T-02-2013 Bilaga Översikt Stockholm Arlanda Airport 2016-05-03.pdfT-02-2013_BILAGA Översikt Stockholm Arlanda Airport
T-03-2013 Nyhetsarbete inom transitområden.pdfT-03-2013 Nyhetsarbete inom transitområden
T-05-2013 Tilldelning av incheckningsdiskar utsorteringspositioner och ankomstband 2021-07-01.pdfT-05-2013 Tilldelning av incheckningsdiskar utsorteringspositioner och ankomstband
T-05-2013 Bilaga Masslostprocess.pdfT-05-2013_BILAGA Masslostprocess
T-06-2013 Gränskontroll av flygplansbesättning.pdfT-06-2013 Gränskontroll av flygplansbesättning
T-07-2013 Högtalarutrop i passagerarterminaler 2022-03-01.pdfT-07-2013 Högtalarutrop i passagerarterminaler

​​

Skriv ut