Airside, Landside | Allmänt: Munskydd rekommenderas i terminal från måndag

2020-07-06 -

munskydd2.JPG ​Swedavia har anslutit Stockholm Arlanda Airport till den europeiska flygsäkerhetsorganisationen EASA:s Aviation Industry Charter.

Detta innebär att flygplatsen åtar sig att följa riktlinjerna i EASA:s ”COVID-19 Aviation Health Safety Protocol”. Riktlinjerna syftar till att säkra ett tryggt resande och att skapa en enhetlig och trygg miljö för flygresenärer och anställda i flygbolag och på flygplatser.

Munskydd: Den mest omedelbara åtgärden som vidtas i enlighet med protokollet är att det införs en rekommendation om att alla som vistas i terminal ska bära munskydd.

Munskydden ska, enligt protokollet, vara av typen medicinska munskydd. Det viktiga är dock att det är professionellt producerade munskydd, ej hemsydda eller sjalar. Barn under 6 år eller personer som av medicinska skäl inte kan bära munskydd är befriade.

Du som använder munskydd - tänk på att:

  • Tvätta händerna innan du sätter på dig munskyddet.
  • Rör inte munskyddet medan du använder det.
  • Byt munskydd efter max 4 timmar eller om det blivit fuktigt.
  • Ta av dig munskyddet med hjälp av banden, rör inte själva skyddet.
  • Tvätta händerna efter att du tagit av dig munskyddet.

Munskydd är en kompletterande trygghetsskapande åtgärd som inte på något sätt tar bort allas ansvar för att hela tiden jobba med och möjliggöra social distansering.

Anställda, resenärer och besökare som rör sig i terminaler med flygtrafik. I dagsläget gäller detta Terminal 5.

Terminaler med flygtrafik – i nuläget Terminal 5.

Idag gäller det inte Sky City. När Terminal 4 åter tas i drift kan detta förändras.

Daniel Skoglund, APOC, daniel.skoglund@swedavia.se

APOC Supervisor, tel. 010-109 1300

Skriv ut