Airside, Landside | Trafikalt: Flygbolag byter terminal

2023-03-28 -

​Arbetet med att se över kapaciteten på Stockholm Arlanda Airport fortsätter med full kraft inför sommaren. 

Målet med de åtgärder som vidtas är att jämna ut allokeringen mellan terminalerna och skapa goda förutsättni ngar för både resenärer och operativ verksamhet.

Följande gäller från 28 mars:

Dessa flygbolag flyttar från Terminal 5 till Terminal 2:

  • British Airways (BA)
  • Nile Air (NP)
  • Play (OG) – trafikstart den 31 mars
  • Finnair (AY) med flyg till/från Helsingfors

Dessa flygbolag flyttar incheckningen från Terminal 5 till Terminal 4:

  • LOT (LO)
  • Nordica (ND)


Resenärer resandes med ovan nämnda flygbolag

Terminal 2, 4 och 5

Fredrik Holgersson, Verksamhetsprocessägare (VPÄ), Swedavia​​

Skriv ut