Airside, Landside | Allmänt: Coronavirus-utbrottet i Kina

2020-01-24 -

​​Med anledning av utbrottet av Coronavirus i Kina vill Swedavia förmedla följande information till flygplatsens aktörer:

Ansvar för smittskydd

I Sverige har Folkhälsomyndigheten det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar.

Folkhälsomyndigheten samarbetar nära med världshälsoorganisationen WHO och gör kontinuerliga bedömningar av hur utbrottet utvecklas.

Folkhälsomyndigheten håller sjukvård, regionala smittskyddsenheter och andra aktörer informerade om läget.

Folkhälsomyndigheten tar ställning till vilka åtgärder som är relevanta för det svenska samhället och samordnar på nationell nivå.

Inom varje region (fd landsting) finns en ansvarig smittskyddsläkare som är operativt ansvarig för smittskyddet inom regionen. För Arlandas del handlar detta om Region Stockholm.

Vad gäller för flygplatser?

  • Den svenska Folkhälsomyndigheten eller världshälsoorganisationen WHO har i det här läget inte gett några särskilda direktiv eller restriktioner för flygplatser, resor eller resenärer.
  • I nuläget är Folkhälsomyndighetens bedömning att risken för att bli smittad i Sverige är mycket låg.

Vad gör flygplatsen?

Från flygplatsens sida följer vi utvecklingen noggrant och står i ständig kontakt med berörda myndigheter. Det finns upparbetade rutiner och samverkan mellan flygplatsen och berörda myndigheter och flygplatsen kommer självfallet att vidta de åtgärder som ansvariga myndigheter bedömer nödvändiga.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Flygplatsens aktörer och medarbetare

-

Jenny Mellberg, Swedavia Crisis Management
jenny.mellberg@swedavia.se

Skriv ut